Krönika: ”Här är tonen rå men hjärtlig”. Då kan man räkna med svineri.

”Hittills har en sorts slak nolltolerans och dammiga arbetsmiljödokument i en mapp fungerat makalöst dåligt. Ni måste agera nu, NU, för att bryta tystnadskulturer, oegentligheter, ibland brottsligheter, på era arbetsplatser. Det görs genom att tydligt medvetandegöra. Att ihärdigt hålla levande. Att ständigt ifrågasätta, på möten, i samtal, genom utbildning.” Läs krönikan här.