Anna i SvD: om att bryta relationsnormer

För att få en kärleksrelation att fungera krävs ömsesidig respekt och oändliga mängder kommunikation – så även i poly-relationer. Men att bryta mot relationsnormen kan faktiskt innebära att du blir bättre på kärlek. Detta utvecklar anna i en intervju i Svenska Dagbladets artikelserie.   Hela artikeln hittar du här.